Η Χαρά Των Ανθρώπινων Πόθων | Joy of Man's Desiring

  • Documentary | 2014
  • 1h 10m

GR:

Μια ανοιχτή εξερεύνηση των διαδικασιών και των δυναμικών του εργασιακού μόχθου, όπως αναπτύσσονται σε διάφορους χώρους εργασίας, μεταξύ των εργαζομένων και των μηχανημάτων, των χεριών και των προσώπων τους, και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Τα ερωτήματα που θέτει το ντοκιμαντέρ αφορούν τη δυνατότητα έναρξης ενός αφηρημένου και παράλογου διάλογου για τη σχέση των ανθρώπων με την εργασία. Ποια είναι η αξία του χρόνου που αφιερώνουμε επαναλαμβάνοντας και πολλαπλασιάζοντας τις ίδιες κινήσεις, όταν τελικά ο σκοπός είναι μια κατάσταση ανάπαυσης και απραγίας;

ENG:

An open-ended exploration of the energies and rituals of various workplaces. From one worker to another and one machine to the next; hands, faces, breaks, toil: what kind of absurdist, abstract dialogue can be started between human beings and their need to work? What is the value of the time we spend multiplying and repeating the same motions that ultimately lead to a rest – a state of repose whose quality defies definition?

Περισσότερα | More

Bonus Content

Denis Côté

Denis Côté in conversation.

You may also like

View detail

Η Ανθολογία Μιας Πόλης Φάντασμα | Ghost Town Anthology
  • Fiction | 2019
  • 1h 37m

View detail

Η Βικ + Η Φλο Eίδαν Μια Αρκούδα | Vic + Flo Saw Α Bear
  • Fiction | 2013
  • 1h 35m

View detail

Μπόρις Χωρίς Βεατρίκη | Boris Without Beatrice
  • Fiction | 2016
  • 1h 33m

View detail

Γουίλκοξ | Wilcox
  • Experimental | 2019
  • 1h 6m