Παρασκευή 26 Νοεμβρίου, 20:00, μέσω zoom

Δωρεάν. Με εγγραφή.

Μια συζήτηση για την κακοποίηση, την παρενόχληση και τις άλλες μορφές της έμφυλης βίας, και πώς να τις αντιμετωπίζουμε.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η πρόεδρος του WIFT GR, Ρέα Βαλντέν.

Παρακολουθήστε εδώ τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε


Round table “NO, YOU ARE NOT WRONG!”

Friday 26 November, 20:00, via zoom (in Greek)

Free attendance. Registration required.

A discussion about domestic violence, sexual harassment, and other forms of gendered violence, and how to fight against them.

The discussion will be chaired by the WIFT GR President, Rea Walldén.

Watch the discussion here