Η Επόμενη Μέρα | The Day After

  • Fiction | 2016
  • 16min

GR:

Η καθημερινή κακοποίηση οδηγεί την σύζυγο σε αλλαγή πορείας.

ENG:

She is daily abused. What will she do?

You may also like

View detail

Περιμένοντας Σε Μια Ατέλειωτη Ουρά | Waiting In An Endless Line
  • Documentary | 2020
  • 5min

View detail

Μικρή Μητέρα | Little Mother
  • Documentary | 2020
  • 6min

View detail

Φυγή Στη Δικαιοσύνη | Escape To Justice
  • 2020
  • 7min

View detail

CoronaViolence
  • Animation | 2020
  • 6min