Η ώρα των καμινιών | The hour of the furnaces (1968)

  • Documentary
  • 1h 30m

GR:

Στο πρώτο αυτό μέρος του ντοκιμαντέρ των Οκτάβιο Γκετίνο και Φερνάντο Σολάνας - κύριων εκπροσώπων του λατινοαμερικανικού κινήματος επαναστατικού κινηματογράφου “Τρίτος Κινηματογράφος” - με τίτλο “Σημειώσεις για τη νεοαποικιοκρατία, τη βία και την απελευθέρωση”, αναπτύσσεται μια κριτική ανάλυση της καταπίεσης και του αυταρχισμού στη Λατινική Αμερική τη δεκαετία του 1960. Με αναφορές σε επαναστάτες και με την αντίστιξη ντοκουμέντων, αυτό το φιλμικό κολάζ πλήθους εκφραστικών μέσων εισάγει στον κινηματογράφο την αισθητική μιας ριζοσπαστικής πολιτικής πραγματείας για τους συλλογικούς αγώνες και το όραμα ενός απελευθερωμένου χρόνου. Κινηματογραφήθηκε κρυφά κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στην Αργεντινή και προβλήθηκε σε εργατικά σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους. Σύμφωνα με τον Γκετίνο: “κάθε προβολή δημιουργούσε έναν απελευθερωμένο χώρο, ένα έδαφος απαλλαγμένο από την αποικιοκρατία”.

EN:

This first part of the documentary by Octavio Gettino and Fernando Solanas - key representatives of the Latin American revolutionary film movement “Third Cinema” - entitled “Notes on neo-colonialism, violence and liberation” - develops a critical analysis of the oppression and authoritarianism in Latin America in the 1960s. With references to revolutionaries and by counterpointing documents, this film collage of a host of expressive cinematic media, introduces to cinema the aesthetics of a radical political treatise on collective struggles and the vision of a liberated time. It was filmed clandestinely during the dictatorship in Argentina and was screened in trade unions and student associations. According to Gettino: “every projection created a liberated space, a decolonized territory”. Περισσότερα | More

Subtitles

Ελληνικά

You may also like

View detail

Μπάυρον - Μπαλάντα για ένα δαίμονα | Byron: ballad for a daemon (1992)
  • Fiction
  • 2h 18m

View detail

Μνήμες υπανάπτυξης | Memories of underdevelopment (1968)
  • Fiction
  • 1h 39m

View detail

Τον καιρό των Ελλήνων | On the time of Hellenes (1981)
  • Fiction
  • 1h 38m

View detail

Ιστορίες αναταραχής | Unrest stories
  • 5 films

View detail

Αποκατεστημένες ταινίες | Restored films
  • 10 films