Μπάυρον - Μπαλάντα για ένα δαίμονα | Byron: ballad for a daemon (1992)

  • Fiction
  • 2h 18m

GR:

Με τα λόγια του Νίκου Κούνδουρου: “Ο θάνατος, λοιπόν, ενός ποιητή, ο θάνατος του Μπάυρον στην Ελλάδα, την Ελλάδα που επέλεξε ο ίδιος σαν τοπίο, σαν κάδρο, για το θάνατό του… Ο ίδιος ήθελε να τελειώσει εδώ τη ζωή του, που τη θεωρούσε έτσι και αλλιώς τερματισμένη μέσα στην υπαρξιακή του αγωνία, και να την τελειώσει ένδοξα μέσα σ’ αυτόν τον τόπο του οποίου λάτρεψε τους μύθους… Πρόκειται για μια εποχή όπου η Ελληνική Επανάσταση έφθινε, βρισκόταν πραγματικά στο χείλος κάποιας απελπισίας. Έτσι, λοιπόν, έχουμε το θάνατο και την απελπισία του ποιητή σ’ ένα περιβάλλον που θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε και σαν το θάνατο και την απελπισία μιας επανάστασης”.

EN:

In the words of Nikos Koundouros: “So, the death of a poet, the death of Byron in Greece, the Greece that he chose as a landscape, as a frame, for his death… He wanted to end his life here, a life which he considered already ended in his existential agony, and he wanted to end it gloriously, in this place of his beloved myths… This is a time when the Greek Revolution was falling, it was really a time on the brink of despair. So we have the death and despair of the poet in an environment that we could describe as the death and despair of a revolution”. Περισσότερα | More

Subtitles

English, Ελληνικά

You may also like

View detail

Μνήμες υπανάπτυξης | Memories of underdevelopment (1968)
  • Fiction
  • 1h 39m

View detail

Η ώρα των καμινιών | The hour of the furnaces (1968)
  • Documentary
  • 1h 30m

View detail

Τον καιρό των Ελλήνων | On the time of Hellenes (1981)
  • Fiction
  • 1h 38m

View detail

Ιστορίες αναταραχής | Unrest stories
  • 5 films

View detail

Αποκατεστημένες ταινίες | Restored films
  • 10 films