Μετά την επανάσταση | After the revolution

View detail

Μπάυρον - Μπαλάντα για ένα δαίμονα | Byron: ballad for a daemon (1992)
  • Fiction
  • 2h 18m

View detail

Μνήμες υπανάπτυξης | Memories of underdevelopment (1968)
  • Fiction
  • 1h 39m

View detail

Η ώρα των καμινιών | The hour of the furnaces (1968)
  • Documentary
  • 1h 30m

View detail

Τον καιρό των Ελλήνων | On the time of Hellenes (1981)
  • Fiction
  • 1h 38m

View detail

Ιστορίες αναταραχής | Unrest stories
  • 5 films

View detail

Αποκατεστημένες ταινίες | Restored films
  • 10 films