Η τελευταία βαλβίδα | The Last Valve

 • 2004
 • 4min

*Προσοχή, ειδικό περιεχόμενο | Warning, special content

GR:

The Last Valve είναι ένα μανιφέστο απελευθερωμένο από διαφοροποιήσεις φύλου. Η Rossa σφραγίζει το αιδοίο της ράβωντας το με χειρουργική κλωστή, παίζοντας με την κοινότυπη Βουλγαρική σεξιστική έκφραση “ραμμένο μουνί”, αναφερόμενη στις γυναίκες που δεν είναι έτοιμες για σεξ σε κάθε στιγμή. Η Rossa είναι εμπνευσμένη από υπάρχοντες trans/διεμφυλικές ενσαρκώσεις σεξουαλικότητας στο ζωικό βασίλειο, από σεξουαλικά υβρίδια ανθρώπινων και ζωικών σωμάτων, και από την ανάδυση τεχνητών ρομποτικών και βιολογικών ανθρωποειδών ελεύθερων από περιορισμούς φύλου. Όλα αυτά τα μοντέλα προτείνουν τη διαφυγή από το ετεροκανονικό δίπολο και προτείνουν δυνατότητες δημιουργίας μιας κοινωνίας που μπορεί να δεχτεί πιο ευέλικτες εννοιολογήσεις της σεξουαλικότητας και του κοινωνικού φύλου. Μια κοινωνία που μπορεί να αγκαλιάσει την πολυμορφία και να μην την αναθεματίσει, καθώς και να δημιουργήσει πιο ρευστούς ορισμούς και ευέλικτες έννοιες του τι είναι αρμόζον.

EN:

The Last Valve is a manifesto of a future freed of gender distinctions. Rossa sews her vulva shut with surgical thread, playing with the common Bulgarian sexist expression “stitched up cunt” defining women who are not ready for sex any time. Rossa was inspired by existing transgender models of sexuality in the animal world, by sexually hybrid human and animal bodies, and by the emergence of artificial robotic and biological cyborgs free of gender determinations. All these models propose escape from the heteronormative binarism and proposes possibilities for creating a society that has the potential to accept more flexible notions of sex and gender, to embrace diversity and not to curse it, and to create more fluid definitions and soft notions of appropriateness.


#manifesto #transgender #hybridbodies

You may also like

View detail

Οι τρεις μας | The three of us
 • 2019
 • 24min

View detail

Relations: 25 Years of the Lesbian Group ŠKUC-LL
 • 2012
 • 60min

View detail

Ποιά* άφησε / πίσω τι; | Who Left / What Behind?
 • 2012
 • 60min

View detail

Σκηνές που φαντάστηκα | Scenes I imagine
 • 2020
 • 45min

View detail

ΣΜΕΟΥΡΟ - Μαλίνα | RASPBERRY - Malina
 • 2018
 • 13min