Οι τρεις μας | The three of us

 • 2019
 • 24min

GR:

Ο Martin και η Freja είναι πια μέρος της μονοτονίας που ονομάζεται «γάμος». Έχουν αρχίσει να νιώθουν αηδία ο ένας για τον άλλο. Μία νέα φωτογράφος θα γίνει μέρος της ζωής τους…

EN:

Martin and Freja are now part of this monotony called “marriage”. They have started to feel disgust for each other. A young photographer will become part of their life…


#marriage #relationships #experimentation

Subtitles

Greek

You may also like

View detail

Relations: 25 Years of the Lesbian Group ŠKUC-LL
 • 2012
 • 60min

View detail

Ποιά* άφησε / πίσω τι; | Who Left / What Behind?
 • 2012
 • 60min

View detail

Η τελευταία βαλβίδα | The Last Valve
 • 2004
 • 4min

View detail

Σκηνές που φαντάστηκα | Scenes I imagine
 • 2020
 • 45min

View detail

ΣΜΕΟΥΡΟ - Μαλίνα | RASPBERRY - Malina
 • 2018
 • 13min