Ποιά* άφησε / πίσω τι; | Who Left / What Behind?

 • 2012
 • 60min

GR:

Who Left / What Behind? είναι ένα βουλγαρικό-τούρκικο έργο που εξετάζει την επικέντρωση στην πολιτιστική ζωή και τον αντίκτυπο της στη δημιουργική σταδιοδρομία σαράντα καλλιτέχνιδων από την Βουλγαρία και την Τουρκία. Κάπου μεταξύ της γεννέτηρας και της μεγάλης πόλης, σε έναν παγκοσμιοποιημένο πλανήτη, ο οποίος ίσως δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για ανταλλαγή, αλλά εμβαθύνει την απομόνωση, συναντάμε τις οπτικές των καλλιτεχνιδών, που αλλάζουν τον τόπο διαμονής τους προς αναζήτηση διανοητικής έμπνευσης και ισότητας.

EN:

Who Left / What Behind? is a bulgarian-turkish project that examines the centralization in cultural life and its impact on the creative path of forty women artists from Bulgaria and Turkey. Somewhere between the birthplace and the big city, in a globalizing world, which perhaps creates more opportunities for exchange, but also deepens isolation, we meet the views of these artists, who change the place they live, seeking intellectual inspiration and equality.


#women*artists #creativesubject #beyondborders #documentary

Subtitles

English

You may also like

View detail

Οι τρεις μας | The three of us
 • 2019
 • 24min

View detail

Relations: 25 Years of the Lesbian Group ŠKUC-LL
 • 2012
 • 60min

View detail

Η τελευταία βαλβίδα | The Last Valve
 • 2004
 • 4min

View detail

Σκηνές που φαντάστηκα | Scenes I imagine
 • 2020
 • 45min

View detail

ΣΜΕΟΥΡΟ - Μαλίνα | RASPBERRY - Malina
 • 2018
 • 13min