Μερικοί Το Προτιμούν Μικρό | Some Like It Short

View detail

Bella
 • Fiction-Documentary | 2020
 • 24min

View detail

Rubicon
 • Fiction | 2020
 • 11min

View detail

Η Μπομπίνα 11004 | The Reel 11004
 • Documentary | 2020
 • 19min

View detail

Μελάνι Στο Γάλα | Ink in Milk
 • Experimental | 2020
 • 12min

View detail

Ένα Φωτεινό Καλοκαιρινό Ημερολόγιο | A Bright Summer Diary
 • Experimental | 2020
 • 28min

View detail

Στα Βήματά Tης | In Her Steps
 • Fiction | 2020
 • 25min