Ταινίες Ανοιχτό Κάλεσμα 2020 | Film Program Open Call 2020

View detail

Φυγή Στη Δικαιοσύνη | Escape To Justice
 • 2020
 • 7min

View detail

Ori Jeans
 • 2020
 • 12min

View detail

Σταυρούλα | Stavroula
 • 2012
 • 29min

View detail

Ο Μύθος της Περιπλανώμενης Μήτρας | The myth of the wandering womb
 • 2020
 • 12min

View detail

Μητέρα Ayşenur: η γέννηση του Μεσσία | Mother Ayşenur: the genesis of the Messiah
 • 2017
 • 16min

View detail

Μετάβαση | Transit
 • 2019
 • 26min

View detail

Drawn Lines
 • 2014
 • 7min

View detail

Λάδι και Επανάσταση | Oil and Revolution
 • 2020
 • 10min

View detail

Το Παραλήρημα της Άρνησης | The Delirium of Negation
 • 2020
 • 6min

View detail

Σαρωτικό | Overwhelming
 • 2020
 • 3min

View detail

Είμαι εγώ, Είμαι εγώ, Είμαι εγώ | I am I am I am
 • 2020
 • 1min

View detail

Κάτω από τη Γέφυρα | Under the Bridge
 • 2020
 • 6min

View detail

ΚΟΡΟΝΑ | KORONA
 • 2020
 • 15min

View detail

Αδερφή | Aderfi
 • 2019
 • 20min

View detail

Αναταραχή | Turmoil
 • 2020
 • 8min

View detail

Hack all genders
 • 2018
 • 5min

Ταινίες Συνεπιμελεια Ομάδων 2020 | Film Program (co)- Curatorial Groups 2020

View detail

Ποιά* άφησε / πίσω τι; | Who Left / What Behind?
 • 2012
 • 60min

View detail

Η τελευταία βαλβίδα | The Last Valve
 • 2004
 • 4min

View detail

Σκηνές που φαντάστηκα | Scenes I imagine
 • 2020
 • 45min

View detail

ΣΜΕΟΥΡΟ - Μαλίνα | RASPBERRY - Malina
 • 2018
 • 13min

View detail

Οι τρεις μας | The three of us
 • 2019
 • 24min

View detail

Relations: 25 Years of the Lesbian Group ŠKUC-LL
 • 2012
 • 60min