Πάολο Κόντε | Paolo Conte, via con me (2020)

 • Documentary
 • 1h 40m

GR:

Ο Paolo Conte είναι ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς στον κόσμο. Τα παραστατικά του τραγούδια συνθέτουν έναν φανταστικό άτλαντα της ψυχής, μια συλλογή από ήχο και ποίηση. Συχνά μοιάζουν με ταινίες μικρού μήκους, ικανές να αποκτήσουν τη δική τους ζωή, γιατί ο Conte μας μεταφέρει μακριά και μας μαγεύει με την ποικιλία των μέσων του. Το «Paolo Conte, via con me» αφηγείται τη σχεδόν πεντηκονταετή ιστορία μιας πληθωρικής μορφής. Ένα φανταστικό ταξίδι, ένας συνδυασμός ποίησης και μουσικής μέσα από τα τραγούδια, τις συναυλίες, τους φίλους και τις σκέψεις του τραγουδιστή. Ο Verdelli αντλεί υλικό από το τεράστιο, προσωπικό αρχείο του Conte, συνδυάζοντάς το με πλάνα από συνεντεύξεις και ταινίες από τις διεθνείς περιοδείες μιας μοναδικής καριέρας. Μέσω αυτών των εικόνων, το ντοκιμαντέρ εισέρχεται στον λαβύρινθο των τραγουδιών του. Περιλαμβάνει τραγούδια που έχει γράψει για ένα ευρύ φάσμα ερμηνευτών (Adriano Celentano, Enzo Jannacci, Jane Birkin, Caterina Caselli, Bruno Lauzi), και αυτά που αφορούν τα πάθη του (την τζαζ, τα σταυρόλεξα, τη ζωγραφική, το δίκαιο, τις ταινίες) σε μια συνεχή εξερεύνηση του οικείου και του ανοίκειου, των ιστοριών, των στίχων και των τραγουδιών αυτού του ασυνήθιστου κόσμου του Paolo Conte.


EN:

Paolo Conte is one of the greatest exponents of provincial culture in the world. His visual songs form an imaginary atlas of the soul, a compendium of sound and poetry. Often they are like short films, capable of taking on a life of their own, for Conte carries you away and enchants you with his variety show. “Paolo Conte, via con me” tells the almost fifty-year-long story of an eclectic figure. An imaginary journey, an interweaving of poetry and music through the songs, concerts, friends and reflections of the singer. Verdelli has drawn on the immense stock of material in Conte’s personal archives, combining it with footage shot for the purpose: interviews, films of international tours and other occasions in a unique career. Through these images, the docufilm ventures into the labyrinth of his songs, including the ones he has written for a wide range of performers (Adriano Celentano, Enzo Jannacci, Jane Birkin, Caterina Caselli, Bruno Lauzi), and that of his passions (jazz, puzzles, painting, law, the movies) in a continual exploration of the familiar and the unfamiliar, of the stories, verses and songs of that extraordinary elsewhere which is the world of Paolo Conte.


Paolo Conte è uno dei massimi cantori mondiali della provincia. Le sue canzoni visive formano un immaginario atlante dell’anima, del suono e della poesia. Spesso sono una sorta di cortometraggio in grado di vivere di vita propria, perché Conte ti porta via e ti affascina con uno spettacolo di arte varia. “Paolo Conte, via con me” racconta un personaggio eclettico attraverso quasi cinquant’anni di storia. Un itinerario ideale, un intreccio di versi e musiche attraverso le canzoni, i concerti, gli amici e le riflessioni dell’artista. Verdelli ha attinto all’immenso patrimonio dell’archivio personale di Conte, unendolo a materiale realizzato ad hoc: interviste, riprese dei tour internazionali e occasioni di una carriera unica. Attraverso queste immagini, il docu-film si inoltra nel labirinto delle canzoni, anche quelle scritte per gli interpreti più diversi (Adriano Celentano, Enzo Jannacci, Jane Birkin, Caterina Caselli, Bruno Lauzi), e nel labirinto delle sue passioni (il jazz, l’enigmistica, la pittura, il diritto, il cinema), in una scoperta continua tra il noto e l’inedito, tra le storie, i versi e le canzoni dello straordinario altrove che è il mondo di Paolo Conte.

Σκηνοθεσία | Director

Giorgio Verdelli

Χώρα | Country

Ιταλία | Italy

Πρωτότυπος τίτλος | Original title

Paolo Conte, via con me

Subtitles

Greek

Bonus Content

15m
Q&A with Giorgio Verdelli

You may also like

View detail

Η Επανάσταση είμαστε εμείς | We are the Revolution (2020)
 • Documentary
 • 1h 23m

View detail

Μακριά απ’ τον κόσμο | Hidden away (2020)
 • Fiction
 • 2h 0m

View detail

Ασαντίρα | Assandira (2020)
 • Fiction
 • 2h 10m

View detail

Παραμύθια με άσχημο τέλος | Bad Tales (2020)
 • Fiction
 • 1h 38m

View detail

Οι αδελφές Μακαλούζο | The Macaluso sisters (2020)
 • Fiction
 • 1h 34m

View detail

Η εξαφάνιση της μητέρας μου | The Disappearance of My Mother (2019)
 • Documentary
 • 1h 34m

View detail

Ο σκύλος παγίδα | The Dog Snatch (2019)
 • Fiction
 • 1h 33m

View detail

Μπάνγκλα | Bangla (2019)
 • Fiction
 • 1h 27m

View detail

Αναμνήσεις | Remember? (2019)
 • Fiction
 • 1h 46m

View detail

Τσέκποϊντ Βερολίνο | Checkpoint Berlin (2020)
 • Fiction
 • 1h 4m

View detail

Φρούριο | Fortress (2019)
 • Fiction, Documentary
 • 1h 12m

View detail

Αλίντα | Alida Valli: In her own words (2020)
 • Documentary
 • 1h 44m

View detail

Καταραμένη άνοιξη | Sirley (2020)
 • Fiction
 • 1h 30m

View detail

Η θεά της τύχης | The Goddess of Fortune (2019)
 • Ficiton
 • 1h 58m

View detail

Padrenostro (2020)
 • Fiction
 • 2h 2m