Τσέκποϊντ Βερολίνο | Checkpoint Berlin (2020)

 • Fiction
 • 1h 4m

GR:

Ένας σκηνοθέτης βρίσκεται στο Βερολίνο για την προβολή μιας ταινίας του. Περπατώντας στην πόλη, αναστοχάζεται το Τείχος του Βερολίνου και τη θρυλική εμπειρία ενός συγγενούς του, του θείου του, που ερωτεύτηκε τρελά, εξαφανίστηκε και έγινε έτσι ο σύνδεσμος μεταξύ των δύο πλευρών της χωρισμένης Γερμανίας. Πολλές προσωπικές ιστορίες συγχωνεύονται σε μια περιπλάνηση στην πόλη του Βερολίνου, επενδυμένη με τους ήχους ενός κλασικού τσέλου. Μια αριστοτεχνική ανασκόπηση του παρελθόντος. Η ιδέα ότι παρελθόν, παρόν και μέλλον συνυπάρχουν αδιαχώριστα οπτικοποιείται μέσα από το μοντάζ αρχειακού υλικού και σκηνών του σύγχρονου Βερολίνου και δραματοποιείται με την ιστορία ενός ζευγαριού της Ανατολικής Γερμανίας που προσπαθεί να διαφύγει και τον θρύλο που περιστρέφεται γύρω από το πραγματικό πρόσωπο του θείου του σκηνοθέτη.


EN:

A director is in Berlin for the screening of one of his films. Walking through the city, he reflects on the Wall and on the legendary experience of one of his relatives, an uncle who has never been found again, madly out of love and who has since become a passer between the two areas of divided Germany. Multiple personal histories merge into a contemplative walk through the city of Berlin accompanied by a classical cello score. A masterful meditation of the past. The concept that past, present and future co-exist inseparable is visualised through the editing of archival footage, shots of contemporary Berlin and dramatized by a story that creates a bridge between an East German couple in attempt to escape and the legend revolving around the director’s uncle.


IT:

Un regista si trova a Berlino per la proiezione di un suo film. Camminando per la città riflette sul Muro e sull’esperienza leggendaria di un suo parente, uno zio mai più ritrovato, dissennato per amore e divenuto da quel momento passeur tra le due zone della Germania divisa. Molteplici storie personali si intrecciano in un itinerario di riflessione sulla città di Berlino accompagnata da una colonna sonora classica per violoncello. Una magistrale meditazione sul passato. Il concetto che passato, presente e futuro coesistono inseparabili viene visualizzato attraverso il montaggio di filmati d’archivio e sequenze della Berlino contemporanea, e drammatizzato da una storia che crea un ponte tra una coppia della Germania dell’Est che cerca di fuggire e la leggenda che ruota attorno alla figura reale dello zio del regista.

Σκηνοθεσία | Director

Fabrizio Ferraro

Χώρα | Country

Ιταλία | Italy

Πρωτότυπος τίτλος | Original title

Checkpoint Berlin

Subtitles

Greek

You may also like

View detail

Η Επανάσταση είμαστε εμείς | We are the Revolution (2020)
 • Documentary
 • 1h 23m

View detail

Μακριά απ’ τον κόσμο | Hidden away (2020)
 • Fiction
 • 2h 0m

View detail

Ασαντίρα | Assandira (2020)
 • Fiction
 • 2h 10m

View detail

Παραμύθια με άσχημο τέλος | Bad Tales (2020)
 • Fiction
 • 1h 38m

View detail

Οι αδελφές Μακαλούζο | The Macaluso sisters (2020)
 • Fiction
 • 1h 34m

View detail

Πάολο Κόντε | Paolo Conte, via con me (2020)
 • Documentary
 • 1h 40m

View detail

Η εξαφάνιση της μητέρας μου | The Disappearance of My Mother (2019)
 • Documentary
 • 1h 34m

View detail

Ο σκύλος παγίδα | The Dog Snatch (2019)
 • Fiction
 • 1h 33m

View detail

Μπάνγκλα | Bangla (2019)
 • Fiction
 • 1h 27m

View detail

Αναμνήσεις | Remember? (2019)
 • Fiction
 • 1h 46m

View detail

Φρούριο | Fortress (2019)
 • Fiction, Documentary
 • 1h 12m

View detail

Αλίντα | Alida Valli: In her own words (2020)
 • Documentary
 • 1h 44m

View detail

Καταραμένη άνοιξη | Sirley (2020)
 • Fiction
 • 1h 30m

View detail

Η θεά της τύχης | The Goddess of Fortune (2019)
 • Ficiton
 • 1h 58m

View detail

Padrenostro (2020)
 • Fiction
 • 2h 2m